DIGITALISERINGHar du digitale ambiTioner?

Vil I gerne afsted på en digital rejse – handler det om at bruge resourcerne korrekt i forhold til strategi og planlægning og i mindre grad, hvor mange resourcer, der bruges!

Kundekontakt, salg, produktudvikling og andre klassiske discipliner foregår i stadigt stigende grad digitalt, og det er du nødt til at ruste virksomheden til. Så hvis du ikke har en online-strategi, så er det på høje tid at få kikket på det. En målrettet online-strategi kan være med til at udvikle og effektivisere din forretning.I en tid, hvor traditionelle forretningsmodeller og brancheskel er under pres, netop på grund af digitaliseringen, er det vigtigere end nogensinde at have sin online-strategi på plads.

http://www.promovista.dk/wp-content/uploads/2018/04/planets_img.png
  • KLARE DIGITALE MÅL
  • KENDER DU DINE DATA?
  • EFFEKTIVISERING?

HAR DU KLARE
DIGITALE MÅL??

Udnytter I de muligheder, der ligger i en relevant og værdiskabende digital tilstedeværelse?

I den virkelige verden har din virksomhed klare mål og KPI’er. Men hvad med den virtuelle?
Det er mindst lige så vigtigt at vide, hvad du vil på internettet, som hvad du vil i virkeligheden,
og derfor bør du opstille klare mål for din digitale tilstedeværelse.
Hvad vil du for eksempel med din hjemmeside, og hvordan måler du effekten af den?

Skal virksomheden være til stede på sociale medier, og hvad vil I i givet fald have ud af det?
Digitale mål er ikke anderledes end virksomhedens andre målsætninger.
Du skal definere dem. Og du skal kunne måle effekten.

http://www.promovista.dk/wp-content/uploads/2018/04/tab_img_1.png

Kender du dine data?

Din online-strategi og virksomhedens digitale tilstedeværelse står og falder med kvaliteten af dine data.

Når strategien er lagt, målene er opstillet, og du ved, hvad du vil i den virtuelle verden,
så er det med at komme i gang. Og dog. Du skal vide, hvilke data du har, og du skal kende kvaliteten af dem.

En af de store gevinster ved en målrettet digitalisering er effektivisering og automatisering
af arbejdsgange, men det giver kun mening, hvis processerne bygger på et solidt datagrundlag.

Jeg kan hjælpe med, at få taget hul på processen

http://www.promovista.dk/wp-content/uploads/2018/04/tab_img_2.png

Udvikling gennem effektivisering

En målrettet digitalisering kan være vejen til øget effektivitet og fremtidssikring af din virksomhed. Overlad det trivielle til teknologien og fokusér på at skabe værdi og udvikling.

Med en effektiv og målrettet digitalisering kan du effektivisere og automatisere en lang række trivielle
arbejdsgange og dermed frigøre ressourcer til udvikling, kundekontakt og andet, der skaber reel værdi
for virksomheden.

Det er godt for din virksomhed. Det er også godt for medarbejderne, der kan droppe nogle af de trivielle
standardopgaver til fordel for mere motiverende og meningsfyldte opgaver.

http://www.promovista.dk/wp-content/uploads/2018/04/tab_img_3.png
26. oktober 2017
Har du en online strategi?
Capitalize on low hanging fruit to identify a ballpark value added activity to beta test. Override the digital divide with additional clickthroughs from DevOps.
På direktionsniveau
22. oktober 2017
På direktionsniveau
Collaboratively administrate empowered markets via plug-and-play networks. Dynamically procrastinate B2C users after installed base benefits.
Effektivisering via data
22. oktober 2017
Effektivisering via data
Progressively maintain extensive infomediaries via extensible niches. Dramatically disseminate standardized metrics after leveling processes.

Kaffemøde

Første skridt er et kaffemøde, hvor vi gør digitaliseringsprocessen mere konkret og håndgribelig. Book møde her eller på 20 31 80 01

http://www.promovista.dk/wp-content/uploads/2018/04/Kaffemode_lille_200.png
Promovista

Fundamentet for en forretningsmæssig succes med digitalisering opnås gennem en langsigtet planlægning og en præcis beskrivelse af, hvilke områder der skal satses på. Med det udgangspunkt kan jeg disponere og tilrettelægge digitaliseringsopgaverne mest hensigtsmæssigt. De bedste resultater opnås typisk ved at inddrage medarbejderne, arbejde fokuseret på de mest kritiske områder i begyndelsen og lade succesen herfra være udgangspunktet for yderligere projekter.

Tilmeld nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage vores seneste nyheder i din email-boks, skal du bare tilmelde dig til vores nyhedsbrev.

Subscribe

If you wish to receive our latest news in your email box, just subscribe to our newsletter. We won’t spam you, we promise!

Applauz

As the pioneer of the lean startup movement, APPLAUZ has dedicated it’s time to sharing effective business strategies that help new businesses and enterpreneurs put their money to work in the right way.